تبلیغات
دسته نوشته های یک ذهن بیمار - پیش بیا

پیش بیا!پیش بیا!پیش تَر!/تا که بِگویَم غَمِ دِل بیشتَر

دوست تَرَت دارَم اَز هَر چه دوست/اِی تو به مَن اَز خودِ مَن خویش تَر

دوست تَر اَز آن که بِگویَم چِقَدر/بیش تَر اَز بیش تَر اَز بیش تَر

داغِ تو را اَز هَمه دارا تَرَم/دَردِ تو را اَز هَمه دَرویش تَر

هیچ نَریزَد به جُز اَز نامِ تو/بَر رَگِ مَن گَر بِزَنی نیشتَر

فوت و فَنِ عِشق به شِعرَم بِبَخش/تا نَشَوَد قافیه اَندیش تَر

♥ پنجشنبه 20 آذر 1393 ساعت 01:21 ب.ظ توسط mahdi Abdolmaleki نظرات()