تبلیغات
دسته نوشته های یک ذهن بیمار - •ســــــــــرِ سطر بنـــویـــــس :

•ســــــــــرِ سطر بنـــویـــــس : 
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 
#پسران : ڪــراڪــ و تریاڪــ ! 
#دختران : شیشہ و هــ....ی ! 
#مادران : دق مرگـے ! 
#پدران : سگ دو برای نان ! 
•ســــــــــرِ سطر بنـــویـــــس : 
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 
#بابا نای #نان-دادن ندارد ! 
#بابا-کار-ندارد ! 
#بابا سهمیہ اے براےِ #استخدام ندارد ، #تلاش-بی-ثمر ! 
•ســــــــــرِ سطر بنـــویـــــس : 
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 
آن مرد با #الگانس آمد ! 
آن مرد #باتوم دارد ! 
باتوم #درد دارد ! 
#درد-من براےِ آن مرد #حال دارد !... 
#درد-من براےِ آن مرد #نان دارد !... 
•ســــــــــرِ سطر بنـــویـــــس : 
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 
صاحب خانہ #باقببا را #جواب کرد ! 
#حاج رحیم برای #چندمین-بار بہ #حج میرود ! 
#بابا پول قبض آب ندارد . 
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 
•••خــــــــــــــطِّ پــآیــانی ... 


#بابا دارد #چوبه-یِ-دارش را میسازد!!! 
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏


طبقه بندی: سخنان معنی دار،
♥ چهارشنبه 26 آذر 1393 ساعت 09:29 ب.ظ توسط mahdi Abdolmaleki نظرات()