تبلیغات
دسته نوشته های یک ذهن بیمار - "رفتن" !

"رفتن" ! 

رفتن که بهانه نمیخواهد ، 
یک چمدان میخواهد از دلخوریهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشیهاى انکار شده ... 
رفتن که بهانه نمیخواهد وقتى نخواهى بمانى ، با چمدان که هیچ بى چمدان هم میروى ! "ماندن" ! 

ماندن اما بهانه مى خواهد ، 
دستى گرم، نگاهى مهربان، دروغهاى دوست داشتنى، 
دوستت دارمهایى که مى شنوى اما باور نمى کنى، 
یک فنجان چاى، بوى عود، یک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شیرین ... وقتى بخواهى بمانى ، 
حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد خالى اش مى کنى و باز هم میمانى ... 
میمانى و وقتى بخواهى بمانى ، نم باران را رگبار مى بینى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت ! 

آرى ، 
آمدن دلیل مى خواهد 
ماندن بهانه 
و رفتن هیچکدام ...


طبقه بندی: کنایه ای،
♥ چهارشنبه 26 آذر 1393 ساعت 09:30 ب.ظ توسط mahdi Abdolmaleki نظرات()