تبلیغات
دسته نوشته های یک ذهن بیمار - به کدامین دلتنگی خندیدم


گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها 


حسرت ها را می شمارم 

و باختن ها 

وصدای شکستن را 

... نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم 

وکدام خواهش را نشنیدم 

وبه کدام دلتنگی خندیدم 

که چنین دلتنگــــــــــــــــم


طبقه بندی: دلتنگی،
♥ سه شنبه 26 خرداد 1394 ساعت 08:47 ب.ظ توسط mahdi Abdolmaleki نظرات()