تبلیغات
دسته نوشته های یک ذهن بیمار - ﻣﮕـــــــﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُـــﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﻣﮕـــــــﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُـــﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺩﯾــــــــﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﻫـــــــﻢ
ﻧﺒــــــــﺎﺷﯿــــﻢ
ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ
ﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻋﺎﺷــﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺑﯽ ﻓـﮑﺮ، ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟﺎ می گـذﺍﺭﺩ
ﺟﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ ...
اما در ایـن میان
ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺭﺍﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ...
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧـﺪﮔﯿﺖ...
ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ !!


طبقه بندی: عاشقانه،
برچسب ها:عاشقانه، زندگی، متن زیبا، متن عاشقانه، تنهایی، عمر و زندگی، دوست داشتن،
♥ دوشنبه 12 مرداد 1394 ساعت 10:37 ب.ظ توسط mahdi Abdolmaleki نظرات()