تبلیغات
دسته نوشته های یک ذهن بیمار - بیــن خــودمـان باشــد …

برایم کــَـف زدند ، در آغوشـَـم گرفتند …

تایید و تشویقــَـم کردند ..

که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم …

دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است …

اما بیــن خــودمـان باشــد …

هنــوز تنهــ.ــا عزیزم تــــو هسـتــیطبقه بندی: عاشقانه،
برچسب ها:عاشقانه، متن زیبا، جملات زیبا، تنهایی، متن غمگین، غمگین، عزیز،
♥ سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 06:27 ب.ظ توسط mahdi Abdolmaleki نظرات()